Aktuellt

Nyhetsbrev Corona 2020-12-22

Uppdaterat nyhetsbrev gällande Corona återfinns på hemsidan. Nyheter i informationen är markerat i dokumentet. Största tillägget i detta nyhetsbrev rör sig om arbetsgivares skyldigheter kring hemarbete mm.

Skärpta regler kring hemarbete

Folkhälsomyndigheten har skärpt rekommendationerna om hemarbete. Nu gäller att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Gravida har identifierats som en grupp med förhöjda risker, detta gäller alla gravida men särskilt i slutet av graviditeten fr.o.m. vecka 36.

Julhälsning år 2020

Vi på Kungälvs Revisionsbyrå vill önska alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År. Vi väljer i år att ge en julgåva till Jontefonden.

Nyhetsbrev Corona 2020-12-01

Dags för en uppdatering av nyhetsbrevet kring Corona som återfinns under Nyhetsbrev. Det har kommit förtydligande från Tillväxtverket gällande vinstöverföring som diskvalificerar stöd. Regeringen har tillsammans med L & C förtydligat förslag om stöd till och med juni -21 (förtydligande av tidigare förslag från regeringen).

Nyhetsbrev Corona 2020-11-20

Regeringen har kommit med förslag kring stöd efter årsskiftet exempelvis:
Förlängda anståndstider för anstånd med betalning skatter & avgifter
Förlängt korttidssstöd till 30 juni 2021
Förlängt omställningsstöd aug-dec 2020

Nyhetsbrev Corona 2020-11-06

Ett uppdaterat nyhetsbrev gällande Coronas påverkan på företag och företagare återfinns under Nyhetsbrev. I slutet av detta nyhetsbrev finns ett tillägg om vilka stödåtgärder som har föreslagits för perioden efter år 2020.

Nyhetsbrev Corona 2020-09-23

Genomgång av Coronarelaterade delar som kan röra företag och företagare. Allt från smittskyddsåtgärder på företaget, personalfrågor till omställningsstöd, korttidsarbete och frågor kring företag i ekonomisk kris.

Budgetpropositionen 2021

Här sammanfattas förslagen från budgetpropositionen för 2021 som rör företag och företagare.

Nyhetsbrev Corona 2020-09-10

Nyheter kring bla utökat omställningsstöd även nu inkludera enskilda firmor.

Coronapåverkan på bokföringen

De åtgärder som nu finns för företag kan väcka frågor kring hur stöd och nedsättningar ska hanteras i bokföringen. Vi försöker här komma med vägledning ...

Uppdaterat 200820: Aktuellt kring Corona för svenska företag

Coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Det senaste i raden av stödpaket till näringslivet...

Sänkt krav på aktiekapital

Kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiebolag sänks från års- skiftet till 25 000 kr.

Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden.

Generationsskifte och försäljning av företaget

När det är dags att föra företagets verksamhet vidare till nästa generation företagare...

Budget 2020

Riksdagen har antagit regeringens budgetramar och regeringens förslag till bl.a. ändringar i skatteregler.

Budgetproposition för 2020

Detta är den första budgeten som bygger på januariavtalet mellan C, L, Mp och S...

Kontakta oss

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte