Skatteverket har kommit med nya direktiv för resor i tjänsten och för arbetsresor.

Skatteverket anser att avdrag både för resor i tjänsten och för arbetsresor får göras med 9 kr per mil för både motorcykel och mopedbil. För moped är avdraget 4.50 per mil. Alternativt kan avdrag fås med faktiskt styrkta kostnader för drivmedel, reparationer och underhåll, men inte för värdeminskning. Detta innebär en skillnad jämfört med personbilar som används för tjänsteresor eftersom endast schablonbeloppen är skattefria för den anställde. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för faktiska utlägg, t.ex. enligt kvitton från tankstationer ska den del som överstiger schablonbeloppen (18.50 vid privat bil och 6.50/9 kr vid tjänstebil beroende på drivmedel) beskattas som lön.