Få hjälp med Konkurrentanalyser i Kungälv:

Bra underlag för förändringsarbete

Hur ligger företaget till i förhållande till branschen som helhet – eller till ett eller flera specifikt utvalda företag? Konkurrentanalyser kan ge ett kvitto på hur ditt företag ligger till, och ge fingervisningar om potentiella förbättringar.

Hur ser din bransch ut som helhet? Växer den, eller stagnerar den? Och hur placerar ditt företag sig i jämförelse när det gäller nyckeltal, lönsamhet, kapital etc? Vi på Kungälvs Revisionsbyrå i Kungälv hjälper dig med kartläggning och slutsatser. 

Vad gör branschledaren som du kan lära av? Eller några andra viktiga aktörer i egna branschen – eller en helt annan bransch för bredare benchmarking? Vi hjälper dig hitta informationen och göra analyserna.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på Kungälvs Revisionsbyrå i Kungälv har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Med oss på Kungälvs Revisionsbyrå i Kungälv får du:

  • Proffsiga konkurrentanalyser
  • Råd kring potentiella förbättringar
  • Lönsamma analyser och verktyg
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Anna Hedin Göran

Ägare och auktoriserad revisor
Arbetar med revision och rådgivning.

Kontakta oss