Regeringen har nu beslutat om 2023 års olika prisbasbelopp. Prisbasbeloppen höjs med 4 200 kr jämfört med 2022-års belopp. Läs mer här.

Prisbasbeloppet 2023 blir 52 500 kr. Förändringen av prisbasbeloppet påverkar bl a värdet av bilförmån, storleken på jobbskatteavdraget och grundavdraget samt sjuklön fr o m dag 15 och föräldralön. Det ligger också till grund för bl.a. högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 53 500 kr. Det används vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.