Fordonsskatter på nya fordon bestäms enligt ett bonus-malus-system som innebär att fordonsskatterna under de första tre åren är högre för fordon med höga utsläpp och lägre för fordon med inga eller låga utsläpp av koldioxid. För fordon som registreras och blir skattepliktiga efter den 1 april 2021 höjs koldioxidbeloppet i fordonsskatten för nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som drivs med bensin eller diesel. Den nya koldioxidskatten blir 107 kr per gram koldioxid för utsläpp mellan 90 och 130 gram och 132 kr per gram för utsläpp utöver 130 gram. För många vanliga bensin- och dieseldrivna tjänstebilar handlar det skattehöjningar på 2 000 till 3 000 kr och uppåt per år.

Det pågår även ett arbete med att se över bilförmånsbeskattningen. Förslagen innebär en ytterligare höjning av bilförmånerna. Förslaget är att dessa nya regler ska träda ikraft den 1 juli 2021. Det finns dock en del tecken som tyder på att tidpunkten för nya regler blir framflyttad till kommande årsskifte.

Kontakta oss