Riksdagen har beslutat att laddning av elbilar på arbetsplatser inte förmånsbeskattas av den anställde. Reglerna är tillfälliga och gäller under perioden 1 juli 2023 till den 30 juni 2026.

Undantaget förutsätter att laddningen sker vid en laddningspunkt som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen oavsett om arbetsgivaren äger eller hyr laddningspunkten. Så som reglerna är utformade omfattas inte laddning vid publika laddstationer av skattefriheten, till exempel när den anställde betalar för laddningen och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Om arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad gäller inte detta undantag från förmånsbeskattningen. Det spelar ingen roll om det är en personbil, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel som laddas, husbilar däremot omfattas inte av undantaget.
Källa: Prop 2022/23:84