Hur hög lön bör man som företagare ta ut? Kan uttag och förmåner vara ett bra alternativ? Och vinner man alltid på att försöka minska sin skatt? Det och många fler frågor reder vi ut inför årsskiftet. Kolla också vår checklista för lön och förmåner.

När man tar ut lön från bolaget betalar man kommunal skatt. Den ligger på mellan ca 29 och 35 procent beroende på var man är skriven. Den effektiva skatten blir dock lite lägre när man tar hänsyn till bl.a. jobbskatteavdrag. Du betalar även statlig skatt på 20 procent på den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 540 700 kronor per år för 2022. Den totala skatten över dessa belopp blir därmed mellan 49 och 55 procent.

Lönen är avdragsgill som kostnad i bolaget men belastas med arbetsgivaravgifter på normalt 31,42 procent som också de är avdragsgilla och därmed minskar bolagsskatten. Arbetsgivaravgifterna ligger i sin tur till grund för allmän pension, sjukpenning, och ersättning vid föräldraledighet med mera och ger därmed också förmåner för dig som anställd.

Ett sätt att få lägre skatt är att ta utdelning. Den beskattas också med 20 procent plus bolagsskatt på 20,6 procent men omfattas inte av kommunalskatt eller andra löneskatter. Ur de flesta bolag kan ägarna ta en utdelning ur bolaget på 187 550 kr utan komplicerade beräkningar. För att ta högre utdelning, vilket ofta går, krävs mer komplicerade beräkningar oftast av löneunderlag. Tänk på att bolaget måste gå med vinst för att ägarna ska kunna få utdelning. Det går också bra att spara ett utdelningsutrymme till framtida utdelningar.

Hur hög lön man ska ta ut är individuellt, men det är viktigt att inte bara försöka minska sin skatt utan också tänka på att för att få grundskyddet med sjukpenning, föräldraförsäkring och allmän pension måste du betala skatt. Gränsen för vilka löner som ligger till grund för sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension varierar mellan de olika förmånerna men ligger under gränsen för statlig inkomstskatt. Det innebär i sin tur att arbetsgivaravgifter på dessa överskjutande delar helt och hållet är en skatt.

Upp till brytpunkten för statlig skatt är lön och förmåner ofta att föredra framför utdelning eftersom förmånerna som följer med lön inte kommer med utdelning. Kan man ta ut en högre lön är utdelning ofta ett bra alternativ eftersom den totala skatten blir lägre. För att kunna ta riktigt hög utdelning kan man dock behöva ta ut en högre lön, dock högst 681 600 kr i kontant lön under 2022.

När du väljer hur du vill göra är det viktigaste att fundera över är vilken situation i livet du befinner dig i just nu och hur du vill planera för framtiden. Om du till exempel har små barn kommer du med stor sannolikhet behöva vabba. För att få maximal ersättning vid vabb behöver du ta ut en lön på 39 600 kronor per månad. Om du tar ut en lägre lön blir ersättningen också lägre.

Andra typer av ersättning kan vara olika förmåner. Det betyder att bolaget kan stå för kostnader du annars haft privat och som du sedan förmånsbeskattas för. Ett vanligt exempel är bil eller sjukvårdsförsäkring. Det kan vara lockande och i många fall lönsamt både för dig och bolaget, jämfört med att ta en högre lön och betala förmånen privat. Men förmåner är inte alltid lönsamma så det är värt att räkna på olika scenarier för att se vad som passar just dig. Sedan finns det förmåner som är avdragsgilla för bolaget och inte skattepliktiga för de anställda, t.ex. personalförmåner i form av fika, fri- eller subventionerad motion och privat nyttjande av företagets arbetsredskap (t.ex. arbetsmobiltelefon med ett abonnemang som innehåller fria samtal). Glöm inte att bolaget kan ge dig en avdragsgill skattefri present vid ett tillfälle när du fyller jämnt, det gäller alla anställda som fyller jämnt. Tänk på att det finns begränsningar och undantag.

Checklista för lön och förmåner:

  • Hur bra går mitt företag, dvs vilket utrymme finns?
  • Hur hög behöver min lön vara just nu?
  • Har jag behov av hög ersättning från socialförsäkringssystemen?
  • Hur tror jag att mitt liv kommer att se ut längre fram? Behöver jag spara mer i kompletterande pension?
  • Lönar det sig för mig att ta en del av min ersättning som förmån? När det gäller bil beror det till exempel på hur gammal bilen är, hur mycket man kör i tjänst och privat samt vilket drivmedel man använder.
  • Finns det andra förmåner som kan vara värda att se över?