Företags inköp av kontorsmöbler som placeras i en anställds hem ger inte rätt till avdrag för ingående moms.

Under pandemin blev det allt vanligare för anställda att arbeta hemifrån och många arbetsgivare köpte kontorsmöbler och belysning för att de anställda skulle få en godtagbar arbetsmiljö. Skatteverkets linje har dock varit att inte medge avdrag för den ingående momsen och motiverat detta på olika sätt. Sedan tidigare är det klarlagt att anställds utlägg för arbetsgivarens räkning inte är skäl för att vägra avdragsrätt så länge utrustningen tillhör arbetsgivaren. Den fråga som nu prövats är om avdragsförbudet för inköp som avser stadigvarande bostad medför att bolaget inte har rätt avdrag för ingående mervärdesskatt på inköp av skrivbord och skrivbordslampa som placeras i bostaden. Högsta förvaltningsdomstolen fann att detta avdragsförbud är en schablonregel och att arbetsplatserna i hemmen inte var avskilda från bostaden i övrigt. Skrivbord och skrivbordslampa är både vanligt förekommande i en bostad och kan användas för privat bruk. Därför vägrades avdrag för momsen på inköpen.
Källor: Högsta förvaltningsdomstolens domar 2023-06-02, mål nr 605-23 och 2022 ref 28.