Den 1 juli sker förändringar i momsreglerna som dels rör reparationer av vissa varor och dels rör omsättningsgränsen för att vara skattskyldig för moms.

Skattesatsen för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 procent till 6 procent. Det sker ingen förändring av vilka varor som omfattas av den sänkta skattesatsen.

Företag med omsättning som beräknas bli högst 30 000 kronor under beskattningsåret kan bli befriade från mervärdesskatt på sin omsättning av varor och tjänster. Från och med den 1 juli 2022 höjs omsättningsgränsen till 80 000 kr. Understiger den beräknade omsättningen 80 000 kr under 2022 och de två föregående åren kan företaget ansöka om att bli befriad från skyldighet att betala moms. Ett sådant företag har inte rätt till avdrag för ingående moms. I vissa fall kan företaget bli skyldig att betala moms under en del av 2022.