Uppgift om den anställdes jobbadress (tjänsteställe) och arbetsort ska anges i arbetsgivardeklarationen (AGI). Uppgifterna gäller för löner från 1/1 2023 och det innebär att uppgifterna första gången lämnas i arbetsgivardeklarationen som ska lämnas senast den 13 februari 2023.

Den anställde kan bara ha ett tjänsteställe för varje arbetsgivare och det är detta tjänsteställe som ska anges i arbetsgivardeklarationen. Om förhållandena ändras kan även tjänstestället ändra. Det är arbetsgivaren som bedömer vart arbetsstället är. Tjänstestället bestäms enligt någon av följande regler:

  • Huvudregeln: Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete, t. ex. kontor, butik eller fabrik. Det blir allt vanligare att en anställd kan utföra stora delar av sitt arbete på distans. Så länge företaget tillhandahåller en arbetsplats blir detta normalt tjänstestället.
  • Alternativregeln: Om arbetet utförs under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, är tjänstestället i stället den plats där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.
  • Undantagsregeln: Om arbetet pågår under en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe.
  • Specialregler för vissa grupper av anställda: Exempel på sådana grupper är sjömän, reservofficerare, tillfälligt anställda vid samhällskriser och riksdagsledamöter.

Skälet för att arbetsgivaren ska lämna dessa uppgifter är att underlätta för Skatteverket i myndighetens kontrollarbete, t. ex. för att kunna rimlighetsbedöma reseavdrag.