Hushåll kan få skattereduktion för grön teknik och installationer av batterier. En förutsättning för avdrag är enligt Skatteverket att systemet är kopplat till en anläggning, t.ex. solceller, för egenproduktion av förnybar el och att batterierna så gott som uteslutande används för att lagra denna el.

Detta innebär att skattereduktion enligt Skatteverket endast kan medges om det redan finns en anläggning för produktion av förnybar el på fastigheten eller om installation av batteri och anläggning sker samtidigt. Det krävs också att anläggningen verkligen används för att spara just den egenproducerade elen.

Enligt Skatteverkets tolkning skulle det inte vara möjligt att använda batterierna vintertid för att ladda upp dem nattetid och använda elen under de timmar när priset är som högst. Detta villkor framgår dock inte av lagtexten och det finns därför viss osäkerhet om denna tolkning är riktig.

Skatteverkets ställningstagande 2024-01-25, Dnr 8-2730035