AFA Sjukförsäkring har beslutat att betala ut konsolideringsmedel från AGS till vissa arbetsgivare. Återbetalningen beror framförallt på en gynnsam utveckling på börsen och förändringar i sjukförsäkringen 2008. Utbetalningen kommer att ske via Fora.  Information om utbetalningen skedde i ett pressmeddelande den 11 juni, berörda företag fick ett brev i början av oktober där beloppen framgick och utbetalning görs i slutet av oktober.

Bokföringsnämnden har klargjort hur detta ska hanteras i årsredovisningar och bokslut.

Generellt gäller i både K2 och K3 att händelser som bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen men som inträffar efter balansdagen ska beaktas när årsredovisning/årsbokslut upprättas.

Detta innebär att för bokslut för räkenskapsår som slutar den 31 maj eller tidigare inte ska redovisa fordran i sitt bokslut, det spelar ingen roll när bokslutet upprättas. För bokslut från den 30/6 och därefter innebär pressmeddelandet i juni att det föreligger ett förhållande som ska beaktas när bokslutet upprättas. Detta innebär att när bokslut och årsredovisningar upprättas och beloppet är känt så ska fordran på utbetalningen från Fora redovisas i bokslutet.