Det här måste fakturan innehålla:

Jo, det är viktigt att uppge all den information som enligt lagen krävs på fakturorna.

Bristfälliga uppgifter på ett antal fakturor ledde i somras till fällande dom i Högsta domstolen.

Affärshändelserna måste specificeras

Fakturor som enligt fakturatexten bland annat gällde uthyrning av personal och levererade byggtjänster saknade exempelvis uppgifter om var jobbet utförts, vilket projekt som avsågs, hur många timmar som omfattades och till vilket timpris.

Enligt Högsta domstolen uppfyllde inte verifikationerna bokföringslagens krav, och domen slår fast att en verifikation med helt ospecificerade affärshändelser inte kan bokföras.

Förfarandet räknades som grovt bokföringsbrott, och domen blev ett halvårs fängelse och tre års näringsförbud.

En faktura ska enligt mervärdesskattelagen innehålla:

  • Datum för utfärdande
  • Löpnummer
  • Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
  • Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet
  • Säljarens och köparens namn och adress
  • Varornas/tjänsternas mängd, omfattning och art
  • Datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna
  • Beskattningsunderlaget för varje skattesats
  • Mervärdesskattesats
  • Mervärdesskatt som ska betalas

Källa: skatteverket.se

Vårt utbud av tjänster omfattar hantering av kundfakturor och leverantörsfakturor. Hör av dig så hjälper vi dig vidare!

Kontakta oss