Likviditeten visar ett företags förmåga att betala räkningar och andra utgifter på utsatt tid. Sjunkande likviditet kan vara ett första tecken på sämre ekonomiska förutsättningar och då gäller det att agera snabbt för att undvika akut likviditetsbrist. Men motsatsen finns ju också; för mycket likvida medel som skulle kunna användas för att utveckla bolaget på längre sikt. Vi reder ut vad du kan göra i den ena eller andra situationen och vilken hjälp du kan få.

När kassan sinar och räkningarna hopas

Minskad likviditet måste inte bero på att det går dåligt för bolaget. Det kan vara en följd av en större investering, nya inventarier eller att medlen är uppbundna i form av lager. Men det kan också handla om kundfordringar på grund av släpande fakturering. Oavsett anledning så är minskad likviditet en varningsklocka och en första indikation på att det är dags att undersöka orsakerna och se vad som kan göras för att komma i fas. Det viktigaste rådet är att agera i tid! Ju snabbare du tar tag i problemen desto större är chansen att de går att lösa.

En enkel åtgärd är att se över din fakturering. Har du fakturerat allt du kan eller ligger du efter? Finns det förfallna fordringar eller kunder som systematiskt drar över betalningstider? Kanske är det dags att skicka en påminnelse eller se över dina betalningstider om de är för generösa. Större arbeten kan ofta delfaktureras så slipper du ligga efter med intäkter när du redan utfört jobbet. Ett faktureringsprogram är ofta en stor hjälp i detta.

På samma sätt som du ser över din egen fakturering bör du gå igenom de fakturor du själv betalar. Finns det möjlighet att förlänga betalningstiden hos en leverantör tills du fått betalt av en kund? En annan enkel åtgärd för ett jämnare likviditetsflöde kan vara att byta från årsbetalning till månadsvis där det är möjligt.

Med hjälp av en likviditetsprognos får du koll på alla ut- och inbetalningar, löner och andra kostnader samt intäkter, både på kort och lite längre sikt. En sådan genomgång är bra för din egen del i beslutsfattandet, men framför allt behövs den om du skulle behöva ett lån. Vi hjälper gärna till. Och om det blir aktuellt – kontakta banken med en gång! Ju tidigare du går till banken desto lättare blir det att få hjälp.

Pengar på hög, inte alltid en bra idé

Det är lätt att tro att lågkonjunkturen ser lika ut för alla, men så är det ju inte. Många kommer att ha det svårt, men inte alla, och därför är det viktigt att ha koll på sina egna unika förutsättningar. 

I sämre tider är det lätt att dras med i känslan att allt är osäkert och att det är bäst att sitta still i båten. Men det finns många företag som har så kallad överlikviditet, dvs för mycket pengar i kassan. Och just i sämre tider kan det vara ett bra läge att ta större ekonomiska initiativ. Det kanske är dags att göra de investeringar ni funderat på eller att expandera verksamheten.

Med en likviditetsprognos kan vi beräkna hur det går vid olika scenarier och tillsammans kan vi diskutera vad till exempel en större investering skulle innebär på kort och lång sikt.