Cyberattacker pågår hela tiden och kan drabba alla företag, stora som små. Cyberbrottsligheten beräknas idag omsätta mer än all narkotikahandel, och antalet attacker på andra företag ökar hela tiden.

Den vanligaste angreppspunkten idag är IT-system som inte är uppdaterade. Vårt första råd är därför att inte hoppa över eller dröja med uppdateringar av program och särskilt inte säkerhetsuppdateringar.

Därefter kommer nätfiske (phishing) och skadlig kod genom t.ex. bilagor till e-postmeddelanden. Vårt andra råd är därför att vara försiktig innan ni klickar på en bifogad fil eller länk.

Vårt tredje råd handlar om att se över den egna säkerheten, framför allt lösenord och säkerhetskopiering (back-up). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har tillsammans med polisen tagit fram en checklista för hur du kan skydda företaget från angrepp. Den innehåller många praktiska tips.

Till MSBs checklista: