Just nu förbereder många företagare årsredovisningen eftersom det är vanligt med bokslut vid årsskiftet. Årsredovisningar är offentliga och visar i stora drag hur det gått för företaget ekonomiskt de senaste åren. Ett enkelt sätt att snabbt få en bild av bolaget för dem du gör affärer med. Ofta ligger fokus helt och hållet på den ekonomiska sammanställningen. Men glöm inte bort förvaltningsberättelsen. Vanligtvis är den ganska enkel och kort, men här finns möjlighet att berätta lite friare om både resultat och satsningar för framtiden.

Det kan till exempel handla om att förklara hur en oförutsedd händelse, som man inte räknar med har långsiktig effekt, påverkat årets resultat. Ett tapp som till exempel beror på försenade leveranser behöver inte betyda att ditt bolag kommer att gå dåligt nästa år, vilket är värt att förklara.

I förvaltningsberättelsen kan du även berätta om nya kunder eller rekryteringar du tror kommer att påverka nästa års resultat. Eller om satsningar och arbete som inte nödvändigtvis syns i det ekonomiska resultatet, men som påverkar bilden av bolaget och ger resultat längre fram. Det kan handla om hållbarhetsarbete, kvalitetscertifieringar eller kompetenslyft bland medarbetarna.

Så ta chansen att berätta mer om ditt företag. Används förvaltningsberättelsen i din årsredovisning för att kommentera resultatet och förklara vision och plan framåt.