Sommaren står för dörren och det är dags att planera för semestrar och företagets bemanning. Hur mycket semester man har rätt till, när den får tas ut och hur den kan sparas regleras i semesterlagen och i olika avtal. Som företagare är det en hel del att tänka på. 

Enligt semesterlagen har man som anställd rätt till 25 dagar semesterledighet per år. Huvudregeln är att det spelar ingen roll hur gammal man är, hur länge man varit anställd eller vilken anställningsform man har. Om ni inte kommit överens om något annat vad gäller när semestern ska tas ut så har medarbetare rätt att ta ut minst fyra veckors semester under sommaren. Det kan också finnas andra avtalade förmåner utöver det som bestäms i lagen.

Både semesterlön och semesterersättning är något man tjänar in och som du som företagare ska betala ut till dina anställda. Det finns två sätt att beräkna semesterlön och den måste betalas ut i samband med ledigheten. Du ska även betala semesterersättning vid anställningar som är kortare än tre månader och när medarbetare avslutar sin anställning och har semester kvar eller sparad.

Även om ni har fullt upp är det en god idé att se till att dina medarbetare tar ut semester löpande. Inte bara för återhämtning utan också för att undvika stora mängder sparad semester som kan bli besvärlig om medarbetaren slutar. I regel har anställda rätt att spara semesterdagar utöver de 20 per år som måste tas ut, till ett senare år. För de flesta gäller att sparad semester måste tas ut inom fem år, men det kan snabbt byggas upp till en hel del sparad semester. För att få en rättvisande redovisning måste all intjänad semester även in i din bokföring och bokas upp som en semesterlöneskuld.

För dig som driver aktiebolag och arbetar i företaget är allting enklare eftersom du bestämmer över din egen tid och inte behöver redovisa semester alls.