Revision och rådgivning för små och medelstora företag

Med över 20 års erfarenhet kombinerar vi lokal och personlig service till små och medelstora företag. Med kunden i centrum utvecklar vi tillsammans företagandet till högre nivåer.

Portalen

I vårt arbete med att digitalisera vår verksamhet öppnar vi nu vår Portal.
I denna portal kommer ni att kunna kommunicera och dela dokument med oss på Kungälvs Revisionsbyrå.

Inloggning finner ni i bannern överst här på hemsidan.

Våra tjänster

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om vad vi kan erbjuda för att förbättra och finslipa Era verktyg för ännu bättre affärer.

Revision

Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för företagets intressenter, och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen.

Rådgivning

I vårt rådgivande arbete lägger vi stor vikt vid att analysera ditt företag. Vi ser till både företagets och företagarens bästa, och tittar på helheten: produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och så vidare.

Löpande redovisning mm

Vi samarbetar med Kungälvs Redovisningsbyrå AB gällande tjänster såsom löpande redovisning, lönehantering och bokslut. Kungälvs Redovisningsbyrå AB är beläget i samma hus som Kungälvs Revisionsbyrå och vi har en stor mängd gemensamma kunder där vi samarbetar för att tillgodose kundens behov. För mer information om dessa tjänster se Kungälvs Redovisningsbyrås hemsida www.lr-revision.se/kungalvsredovisning eller ring till kontoret på telefonnr 0303-936 30

OM OSS

Välkommen till Kungälvs revisionsbyrå

Kungälvs Revisionsbyrå är en lokal revisionsbyrå i västra Sverige. Våra kunder är framförallt ägarledda företag. Byrån består av 1 auktoriserad revisor och 1 revisorsassistent. Byråns anställda har över 20 års erfarenhet av revision och rådgivning.

Om oss

Varmt välkommen till Kungälvs Revisionsbyrå AB!

Kompetensen du behöver

Vi är det lilla företaget med kompetens och engagemang som alltid jobbar med kunden i focus. 
Vi tror på kundens valfrihet och arbetar aktivt med digitalisering både i vår egna och kundens verksamhet.

Personligt engagemang

Vi är själva företagare och kan din vardag. Vi är ett nära företag med personligt och långsiktigt engagemang i våra kunder, och en lyhördhet för dina behov och önskemål.

Säkerhet och trygghet

Du kan lita på att vi tar vårt ansvar kring lagar och regler, och att vi är uppdaterade. Alla anställda hos oss har krav på årlig vidareutbildning inom sin expertis. Kvalitet är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg i ditt företagande.

Vår historia

Kungälvs Revisionsbyrå har funnits i olika ägande konstellationer sedan 1960-talet. Nuvarande ägandeform bedrivs sedan september 2020 efter att revisionsverksamheten övertogs från f.d Kungälvs Revisionsbyrå som idag har bytt namn till Kungälvs Redovisningsbyrå. De två byråerna har ett fortsatt nära samarbete.

LR Sverige

Kungälvs Revisionsbyrå är medlem i LR Revision & Redovisning som är ett samverkande organ mellan lokalt ägda revisions- & redovisningsbyråer runt om i Sverige. Nätverket består av ca 70 kontor från norr till söder. Internationellt är LR Revision & Redovisning medlemmar i det internationella nätverket Russel Bedford International.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill få ut mer av dina revision- & rådgivningstjänster

Aktuellt

Nyhetsbrev Corona 2020-12-22

Uppdaterat nyhetsbrev gällande Corona återfinns på hemsidan. Nyheter i informationen är markerat i dokumentet. Största tillägget i detta nyhetsbrev rör sig om arbetsgivares skyldigheter kring hemarbete mm.

Skärpta regler kring hemarbete

Folkhälsomyndigheten har skärpt rekommendationerna om hemarbete. Nu gäller att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Gravida har identifierats som en grupp med förhöjda risker, detta gäller alla gravida men särskilt i slutet av graviditeten fr.o.m. vecka 36.